Verwelkoming nieuwe inwoners op 6 november 2016!

Zondag 6 november 2016 is een speciale dag voor de nieuwe inwoners van Kortenaken! Zij zijn dan om 13u30 welkom in het cafetaria van de Sporthal te Kortenaken.

“Zij krijgen een rondrit binnen de gemeente zodat zij onze gemeente beter kunnen leren kennen. Kortenaken en haar deelgemeenten hebben een wirwar van weggetjes van waaruit het landschap telkens verrast. Het is ook belangrijk dat de nieuwe inwoners zich thuis voelen binnen onze gemeente! Zij krijgen ook een infobrochure.”, zegt Patrick Vandijck.

Na de busrit is er ook nog Hagelandse taart voorzien.

Erosiecoördinator

Verschillende delen van de gemeente Kortenaken hebben sterk te lijden onder erosie van hellende landbouwgronden door water. Hierdoor gaat vruchtbare landbouwgrond verloren en is er modder- en wateroverlast in lager gelegen wijken.

Kortenaken hecht veel belang aan erosie-bestrijdende maatregelen”, zegt Patrick Vandijck.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een grote expertise opgebouwd over erosiebestrijding. Zij stelt deze expertise ter beschikking van de gemeenten en biedt de diensten van een erosiecoördinator aan.

Kortenaken en de provincie Vlaams-Brabant werken bijgevolg samen aan de uitvoering van de erosie-bestrijdende maatregelen, vermeld in het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. Alle werkingskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de activiteiten van de erosiecoördinator zijn ten laste van de provincie Vlaams-Brabant.

De erosiecoördinator zal volgende taken uitvoeren:

  • informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek;
  • beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
  • actieve deelname aan gepaste vormingsactiviteiten over bodemerosie en erosiebestrijding, zodat de kwaliteit van de dienstverlening op elk ogenblik gewaarborgd blijft.

Het e-mailadres van de erosiecoördinator is: erosie@vlaamsbrabant.be

ICT-ondersteuning op maat te Kortenaken

Kortenaken wil samenwerken met andere gemeenten van Vlaams-Brabant met het oog op de digitalisering van haar dienstverlening. De interlokale vereniging IT-punt zou deze samenwerking verzorgen. Het IT-punt geeft onder meer onafhankelijk advies en kan IT-diensten kosten delend tussen de gemeenten organiseren. De vereniging wil haar leden ondersteunen op het vlak van e-government en informatiebeheer ter bevordering van een geïntegreerde IT- dienstverlening op maat. Deze dienstverlening gebeurt door een multidisciplinair team van deskundigen op het vlak van IT.

“Deze samenwerking verhoogt de kostenefficiëntie, de kennisdeling tussen de gemeenten en de innovatiemogelijkheden”, zegt burgemeester, Patrick Vandijck. 

Tijdelijke omleiding Krawatenstraat

Naar aanleiding van de werken in de Krawatenstraat heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om een tijdelijke omleiding te voorzien voor het verkeer dat van Waanrode komt.  Deze omleiding loopt via Borgveld en de Lapstraat naar de Diestsestraat.
Het verkeer komende vanuit het centrum van Kortenaken heeft doorgang richting Waanrode.
 
" Inderdaad het is nooit leuk als er werken voor de deur plaatsvinden maar de tijdsdruk verplichtte ons om alle vakken tegelijk aan te pakken".
Vandaag, dinsdag 15 maart, wordt er al beton gegoten, sommige vakken krijgen snelbeton zodat er na 48 uur reeds kan overgereden worden.
 
Ondanks alle reacties op Facebook wil ik toch van de gelegenheid gebruik maken om onze gemeentearbeiders te bedanken voor het zeer correcte, degelijke en snelle werk dat zij hier aan 't uitvoeren zijn.
Betty Geysenbergs.
Schepen van openbare werken.
 

Omleiding Krawatenstraat Kortenaken 002