ICT-ondersteuning op maat te Kortenaken

Kortenaken wil samenwerken met andere gemeenten van Vlaams-Brabant met het oog op de digitalisering van haar dienstverlening. De interlokale vereniging IT-punt zou deze samenwerking verzorgen. Het IT-punt geeft onder meer onafhankelijk advies en kan IT-diensten kosten delend tussen de gemeenten organiseren. De vereniging wil haar leden ondersteunen op het vlak van e-government en informatiebeheer ter bevordering van een geïntegreerde IT- dienstverlening op maat. Deze dienstverlening gebeurt door een multidisciplinair team van deskundigen op het vlak van IT.

“Deze samenwerking verhoogt de kostenefficiëntie, de kennisdeling tussen de gemeenten en de innovatiemogelijkheden”, zegt burgemeester, Patrick Vandijck.