Erosiecoördinator

Verschillende delen van de gemeente Kortenaken hebben sterk te lijden onder erosie van hellende landbouwgronden door water. Hierdoor gaat vruchtbare landbouwgrond verloren en is er modder- en wateroverlast in lager gelegen wijken.

Kortenaken hecht veel belang aan erosie-bestrijdende maatregelen”, zegt Patrick Vandijck.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een grote expertise opgebouwd over erosiebestrijding. Zij stelt deze expertise ter beschikking van de gemeenten en biedt de diensten van een erosiecoördinator aan.

Kortenaken en de provincie Vlaams-Brabant werken bijgevolg samen aan de uitvoering van de erosie-bestrijdende maatregelen, vermeld in het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. Alle werkingskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de activiteiten van de erosiecoördinator zijn ten laste van de provincie Vlaams-Brabant.

De erosiecoördinator zal volgende taken uitvoeren:

  • informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek;
  • beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
  • actieve deelname aan gepaste vormingsactiviteiten over bodemerosie en erosiebestrijding, zodat de kwaliteit van de dienstverlening op elk ogenblik gewaarborgd blijft.

Het e-mailadres van de erosiecoördinator is: erosie@vlaamsbrabant.be