Wonen

BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE INWONERS

uw kenmerk

ons kenmerk

16/jvb

Contactpersoon

Jan Van Brusselt

Datum

25/07/2016

Telefoon

011 58 62 62

Dienst

Secretariaat

Functie

Secretaris

e-mail

gemeentebestuur@kortenaken.be

Onderwerp:

INFORMATIE WATEROVERLAST 23 JULI 2016

 

Geachte inwoner,

 

Onze gemeente werd afgelopen zaterdag 23 juli 2016 getroffen door hevige regenval met wateroverlast en schade tot gevolg. De Technische dienst wordt momenteel maximaal ingeschakeld om in de komende dagen/weken alle straten te kuisen, puin te ruimen, weggespoelde grachten en dijken te herstellen.

 

Door enorme waterschade zal het CONTAINERPARK deze week (t/m maandag 01/08) GESLOTEN blijven.

Ter hoogte van de volgende plaatsen worden afvalcontainers geplaatst:

  • Lindestraat nr. 12 en nr. 38
  • Neerlintersesteenweg nr. 113

 

Op de Donkelstraat ter hoogte van de Visserstraat zullen bemande containers geplaatst worden. Hier kunt u terecht met beschadigde spullen van dinsdag 26 t/m vrijdag 29 juli tussen 12.30 en 20 uur en op zaterdag 30 juli tussen 9 en 17 uur, dit op vertoon van uw identiteitskaart.

 

OPGELET: deze containers zijn ENKEL bedoeld voor GROF AFVAL ten gevolge van waterschade (geen groenafval, steenpuin of ander afval).

 

Om erkend te worden als ramp, is het belangrijk dat alle schadegegevens zo snel mogelijk verzameld worden. Breng in de eerste plaats uw verzekeraar op de hoogte, neem foto’s of filmpjes en stel een schadedossier samen. Breng dit dossier – samen met het formulier dat u vindt op onze website of kan afhalen aan het onthaal – binnen in het gemeentehuis of mail het door naar gemeentebestuur@kortenaken.be. Bij vragen kunt u contact opnemen met Sigrid Peeters (011 58 62 62 – sigrid.peeters@kortenaken.be) of Andy Braem (011 58 62 78 – andy.braem@kortenaken.be).

 

 

Hoogachtend

Op last van het college

 

 

Jan Van Brusselt

Patrick Vandijck

gemeentesecretaris

burgemeester

 

 

Erosiecoördinator

Verschillende delen van de gemeente Kortenaken hebben sterk te lijden onder erosie van hellende landbouwgronden door water. Hierdoor gaat vruchtbare landbouwgrond verloren en is er modder- en wateroverlast in lager gelegen wijken.

Kortenaken hecht veel belang aan erosie-bestrijdende maatregelen”, zegt Patrick Vandijck.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een grote expertise opgebouwd over erosiebestrijding. Zij stelt deze expertise ter beschikking van de gemeenten en biedt de diensten van een erosiecoördinator aan.

Kortenaken en de provincie Vlaams-Brabant werken bijgevolg samen aan de uitvoering van de erosie-bestrijdende maatregelen, vermeld in het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. Alle werkingskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de activiteiten van de erosiecoördinator zijn ten laste van de provincie Vlaams-Brabant.

De erosiecoördinator zal volgende taken uitvoeren:

  • informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek;
  • beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
  • actieve deelname aan gepaste vormingsactiviteiten over bodemerosie en erosiebestrijding, zodat de kwaliteit van de dienstverlening op elk ogenblik gewaarborgd blijft.

Het e-mailadres van de erosiecoördinator is: erosie@vlaamsbrabant.be