Sport en Jeugd

Beleef project!

Het Beleef project is een intergemeentelijk project jeugd en cultuur in Vlaams-Brabant.

Concreet zullen de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw een “beleefkaart” ontwikkelen en verspreiden. De “beleefkaart” is een spaarkaart. Als je aan 10 evenementen, voorstellingen, enz. uit een beleefbrochure hebt deelgenomen, zal je een gratis ticket of een gadget kunnen krijgen.

Alle inwoners van 0 tot 18 jaar zullen een “beleefkaart” kunnen bekomen. Kinderen uit armere gezinnen zullen een “beleefkaart” krijgen tegen een reductieprijs. “Het is de bedoeling dat we alle jongeren uit onze gemeente betrekken bij de vrijetijdsactiviteiten. Dit bevordert de spirit binnen onze gemeente. “, zegt Patrick Vandijck.

 

 

vloer 1 vloer2

Gedeeltelijke herstelling van de vloer in Bergendal te Waanrode.

De tweede helft van de herstelling van de vloer is voor maart 2016 voorzien.

Beschadigde sportvloer in sporthal De Vreun  te Waanrode.

In 2012 begon de bouw van de sporthal De Vreun te Waanrode. De toenmalige CD&V-Spa meerderheid koos voor een zeer dure investering door de bouw van de sporthal. Deze sporthal kost Kortenaken 260.000€ per jaar gedurende 30 jaar. In totaal komt dit op 312 miljoen oude Belgische frank. De sporthal werd in 2013 ingehuldigd.

Begin 2015 stelden we reeds de eerste beschadigingen vast (kleine scheurtjes in de Polyurethaan sportvloer). Deze beschadigingen zijn vooral te wijten aan fouten bij het leggen van deze vloer.

De firma’s Democo en Sport in Vlaanderen (bouwheer van de sporthal) zijn onmiddellijk op de hoogte gebracht van deze beschadigingen. De producent van de sportvloer is ter plaatse gekomen om de beschadigingen vast te stellen.

De huidige meerderheid van Open VLD en NVA heeft samen met de voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf beslist dat alle beschadigingen dringend hersteld moeten worden op kosten van de producent van de sportvloer. De herstelling zal plaatsvinden eind augustus 2015.De sporthal zal dan gedurende een drietal dagen niet kunnen gebruikt worden.

“In de toekomst zullen we strikt opvolgen hoe de toestand van de sportvloer verder evolueert. Wij zullen niet toelaten dat zulk een dure constructie al na zo een korte tijd zichtbare gebreken vertoont. “ benadrukt Paul Francen, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf.