Openbare Werken

Werken Walsbeek

De oevers van de onbevaarbare waterloop “Walsbeek” te Kortenaken werden zwaar beschadigd door de overvloedige regenval van 23 juli 2016.

Vorige week zijn de oevers hersteld over een grote afstand stroomafwaarts / Tiensestraat.

Voor het beveiligen van een aanpalende woning en ter versteviging van de oevers werd een oevermuur gebouwd in natuursteenkeien in combinatie met een houten paalfundering.


Geplande werken

Betty Geysenbergs, schepen van openbare werken, wenst de inwoners van Kortenaken te informeren over geplande werken.

“Ik vind het belangrijk dat de bewoners goed geïnformeerd zijn over de geplande werken”, zegt Betty Geysenbergs.

“Hierover kan ik jullie het volgende meedelen:

  • De herstellingswerken van sommige betonvakken zijn gestart:

Op woensdag 5 oktober 2016 zal de asfalt afgefreesd worden in de Heidebosstraat, Lapstraat, op de hoek van de Zandrodestraat/Tiensestraat te Kortenaken en in de Winkelstraat te Ransberg. De volgende dag wordt hier geasfalteerd.

Op donderdag 6 oktober 2016 zijn er freeswerken voorzien in de Klein Kempische weg, Blijstraat nr. 25-27, tussen het fietspad en de goot in de Hemelrijkstraat en Hollestraat.  Ook de volgende dag wordt hier geasfalteerd.

  • Ook zijn er slemwerken gepland in onze gemeente:

Dinsdag 11 oktober 2016

Hoek van de Lapstraat met de Krawatenstraat

Voorbosweg

Zandrodestraat nr. 20- 22

Heidebosstraat

Hoek Kiezelstraat/Winkelstraat

Woensdag 12 oktober

Zandrodestraat, richting Hogen en verbinding met de Sanestraat.

Klein Veld

Donderdag 13 oktober

Klein Kempische weg

Zandrodestraat (zijstraten).

De planning kan wel nog lichtjes wijzigen door eventuele onvoorziene omstandigheden.

Voor het begin van al deze werken krijgen de bewoners ook nog een briefje in de bus en vragen wij aan de bewoners uitzonderlijk de grijze of de groene vuilnisbak op het einde van de straat te plaatsen voor de ophaling door EcoWerf.”

werken werken2

Asfaltwerken Heidestraat

Op 23 augustus 2016 zijn er asfaltwerken uitgevoerd in de Heidestraat te Kortenaken.

Deze herstellingswerken waren dringend omdat deze straat een omleidingsweg zal worden omwille van de geplande werken van Aquafin in de Diestsestraat te Kortenaken. Deze geplande werken zouden in het najaar van 2016 moeten starten.

“Er zaten in de Heidestraat veel gaten in de weg. Als er tijdens de omleiding veel transport over moet, is het belangrijk dat de veiligheid van de weggebruikers optimaal is. Bovendien zou de kostprijs van de werken groter worden indien we zouden wachten met deze herstelling”, zegt Betty Geysenbergs, schepen openbare werken.

DSC03073 DSC03071 DSC03072

 Herstelling voetpad in de Parelstraat te Waanrode en herstelling boordsteen in Sanestraat te Kortenaken

105

115

Toestand werken Hoeledensebaan

De Aquafin-werken aan de Hoeledensebaan zijn al zeer ver gevorderd.

Begin deze week is aan het kruispunt met de Strostraat de laatste laag beton gegoten. Het kruispunt zal binnen drie weken open zijn voor plaatselijk verkeer. Het doorgaand verkeer van en naar Kortenaken zal nog even moeten wachten tot de werken volledig gedaan zijn.

De fietspaden zullen half januari 2014 eveneens aangelegd worden.  De factor weer is hiervoor bepalend.

De nieuwe openbare verlichting wordt deze week van het  gehucht Gelbergen richting Hoeleden dorp geplaatst, zodat de Hoeledensebaan terug volledig verlicht zal zijn. Het college van burgemeester en schepenen besliste eerder dit jaar om de vernieuwde rotonde “De Hoef” veiliger te maken door een extra verlichtingspaal te voorzien. Deze zal nog geplaatst worden.

De eindasfaltering vanuit Gelbergen naar Hoeleden dorp zal aangelegd worden rond maart 2014. Eveneens speelt de factor weer. Ondertussen worden wel de inritten van de bewoners aangepast en aangelegd, alsook de beplanting van de hagen en de bermen waar het nodig is.

Het college van burgemeester en schepenen heeft eveneens bij de diensten van Aquafin aangedrongen dringend met de aanleg van het zuiveringsstation aan de rotonde “De Hoef” te starten zodat het afvalwater kan gezuiverd worden.

DIGITAL CAMERA