OCMW

OCMW prijs gewonnen!

Elk OCMW mocht bij het crematorium Hofheide te Nieuwrode een project indienen waarmee aan mensen of verenigingen hulp wordt geboden.

Het OCMW van Kortenaken diende het project “Ouderen in actie” in. Dit OCMW organiseerde een inleefdag waarbij verschillende generaties bijeenkwamen. Tieners van Kortenaken en 55-plusssers leerden elkaars leefwereld kennen. ´s Morgens leerden de 55-plussers de kinderen onder meer soep koken, haken en een fietsband herstellen. ‘s Namiddags legden de tieners aan de 55-plussers uit hoe zij met een tablet of met een laptop kunnen werken.

Hiervoor heeft het OCMW van Kortenaken 1000 euro gewonnen. De middelen voor deze prijs uitgereikt door het crematorium Hofheide komen voort uit de metalen die overblijven na crematies.

Camiel Bouvin en Eddy Marcoen zijn de prijs in ontvangt gaan nemen. “Wij zijn zeer blij dat we deze prijs in ontvangst mochten nemen. Onze inzet is beloond! Het is van belang dat generaties mekaar beter begrijpen”, zegt Camiel Bouvin, voorzitter van het OCMW van Kortenaken.

Hofheide

Overzicht 2015

Het OCMW en de seniorenraad organiseerden in het voorjaar van 2015 een knelpuntenwandeling in de verschillende deelgemeenten. Per straat werd er via fotomateriaal gespecifieerd waar er zich hindernissen bevinden voor voetgangers, fietsers of rolstoelgebruikers. Het ging over verzakkingen in voetpaden, riool- en putdeksels die vaak op  een ander niveau liggen dan de rest van het voetpad, voetpaden die te smal zijn (al dan niet door hindernissen), boorden van voet- en fietspaden die te hoog zijn, voet- of fietspaden die te schuin liggen, scheuren en gaten in de weg, … Met het rapport ‘Toegankelijk Kortenaken’ wordt geprobeerd om voor een aantal werken Europese subsidies te bekomen.

In het kader van de armoedebestrijding start het Rap op Stap- kantoor vanaf 2016. Vrijwilligers zullen dit kantoor bemannen. Je kan bij het OCMW (Rap op Stap) terecht voor de boeking van daguitstappen, vakantieverblijven uit het aanbod van het Steunpunt Vakantieparticipatie. Vakantie geeft mensen een psychologisch duwtje in de rug zodat ze er weer tegenaan kunnen. Vakantie bevordert de gezondheid, versterkt de familiebanden en vergroot sociale netwerken. Na een vakantie staan mensen positiever in het leven en hebben ze meer zelfvertrouwen. Steunpunt Vakantieparticipatie wil iedereen de kans geven om op vakantie of op daguitstap te gaan in Vlaanderen en Brussel. 

Het OCMW ontving in november 2015 het gemeentelijk rapport opgesteld door de VUB naar aanleiding van het ouderenbehoeftenonderzoek dat we in 2014 organiseerden. Onze inzet van de voorbije jaren heeft geloond. We hebben een positieve evaluatie gekregen over hoe we omgaan met zorg, sociaal gedrag, eenzaamheid, onveiligheidsgevoelens en inkomen. We zijn dan ook fier dat Professor Verté van de VUB stelde “dat Kortenaken als kleine gemeente een voorbeeld kan zijn voor de aanpak van vergrijzing door lokale besturen”.

 

Ouderenbehoeftenonderzoeksenioren

Professor Dominique Verté geeft aan dat Kortenaken een voorbeeldfunctie kan vervullen voor de aanpak van vergrijzing door lokale besturen.

Kortenaken is de eerste kleine gemeente in Vlaanderen die het ouderenbehoeftenonderzoek een tweede maal uitvoert. Daardoor is Kortenaken in staat om na te gaan wat haar gericht ouderenbeleid van de afgelopen 7 jaar als resultaat heeft opgeleverd.

Initiatieven zoals een ambtenaar die risicogroepen bezoekt, een versterkte communicatie met de doelgroep ouderen via de ‘plussers post’, een sterke inzet van het vrijwilligersnetwerk en een actieve betrokkenheid van een seniorenraad zorgen voor een positieve evolutie.

Arbeidstrajectbegeleiding

Het project “Arbeidstrajectbegeleiding in het kader van het clusterplan voor kleine OCMW’s” ging van start op 15 juni 2007. Kleinere OCMW’s in de regio Hageland (Boutersem, Linter, Tielt-Winge, Bierbeek, Kortenaken en Bekkevoort) besloten samen te werken op het vlak van opleiding en tewerkstelling. Het uitwerken van een gemeenschappelijk beleid is de hoofddoelstelling. Hieruit is de dienst ‘Arbeidstrajectbegeleiding OCMW Cluster Hageland’ ontstaan.

In 2013 werden er voor de volledige Cluster Hageland 216 trajectplannen en begeleidingen opgestart met als doel duurzame tewerkstelling. 93 keer vond er een succesvolle tewerkstelling plaats. Deze cliënten zijn vandaag de dag nog steeds aan de slag.

Maar ook in andere situaties kunnen we stellen dat er resultaat aanwezig is. Ook al wordt er geen effectieve tewerkstelling gerealiseerd, cliënten werden aangemoedigd om opleidingen te volgen of kleine stappen te ondernemen die een activering op langere termijn mogelijk kunnen maken. Allemaal kleine stappen in de goede richting in het lange proces van arbeidsbemiddeling! De resultaten op de dienst arbeidstrajectbegeleiding zijn dan ook een essentieel onderdeel binnen de sociale dienstverlening.

Voor het OCMW Kortenaken waren er in 2013 33 aangemelde personen. In totaal zijn er 20 tewerkstellingen gerealiseerd, wat een tewerkstellingspercentage van maar liefst 61% bedraagt.  Elf personen vonden een stabiele job in het normaal economisch circuit en zijn vandaag nog steeds aan de slag. Vijf personen startten een regelmatige tewerkstelling via het OCMW. Eén cliënt begon aan een instapstage en één cliënt is langdurig tewerkgesteld binnen een sociale economie onderneming. Twee personen zijn gestart met vrijwilligerswerk.

Vanaf januari 2014 zijn er in OCMW Kortenaken 16 personen in arbeidstrajectbegeleiding.

Eddy Marcoen

Voorzitter OCMW Kortenaken

Opendeur OCMW groot succes.

Op zondag 7 juni 2015 zette het OCMW zijn deuren open voor het publiek. De bedoeling was om het vernieuwde onthaal en de ontvangstruimte te laten zien en de inwoners te laten kennis maken met het OCMW. Tevens kregen de verenigingen van de gemeente in het OCMW de kans zich voor te stellen op de verenigingenbeurs. Ook hier was het aanbod uitgebreid:  gepensioneerdenbonden en jeugdverenigingen stond zij aan zij, maar ook ziekenzorg, KVLV, de gezinsbond, Hartje Hageland en de Oudstrijders waren present.

Alle bezoekers waren zeer positief. Meer dan 200 mensen kwamen langs.

Het OCMW is er in geslaagd om zich op een andere manier te tonen en op die manier de drempel naar de dienstverlening te verlagen. Voor herhaling vatbaar!