Financiën

Schuld met 43 % gezakt!

Wij hebben onze beloftes gehouden en de belastingen onveranderd gelaten.  We willen dat in de toekomst ook zo behouden.

Dit wil zeggen dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 1475 blijven. De onroerende voorheffing is voor een gedeelte bestemd voor het Vlaams Gewest (basisheffing). Het andere gedeelte is bestemd voor de provincie en de gemeente. Het deel voor de gemeenten en de provincies noemt men de opcentiemen.

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijft eveneens behouden op 7,8%.

We zijn er zelfs in geslaagd om de gemeentelijke schuld die aan het einde van CD&V-Spa-legislatuur in 2012 opgelopen was tot 12.502.743 euro in 2018 terug te brengen tot 7.295.265 euro. Dit wil zeggen dat we in deze legislatuur de schuld met 42% afbouwen. Na afloop zal Kortenaken tot de gemeentes behoren in België met de laagste uitstaande schuld.

Wij willen langs deze weg dan ook iedereen die hieraan heeft meegewerkt bedanken voor de geleverde inspanningen.

 

Schepen voor financiën,

Paul Francen

 

 

De beleids- en beheerscyclus (BBC) van de gemeente Kortenaken

De beleids- en beheerscyclus is één geïntegreerd instrumentarium voor gemeenten om hun beleid te plannen, de financiële vertaling daarvan te maken (budgetteren), te bewaken en te registreren (boekhouding) en om over het beleid te rapporteren en het te evalueren.

De BBC van Kortenaken bestaat dus uit verschillende delen, waarvan de meerjarenplanning tot 2019 een belangrijk deel vormt. De verschillende onderdelen van de BBC van Kortenaken zijn opgedeeld in vier beleidsdomeinen:

1)de algemene financiering van de gemeente;

2)het algemeen bestuur van de gemeente (het betreft onder meer personeel, brandweer,politie, administratieve dienstverlening);

3)de omgeving (het betreft openbare werken, mobiliteit, verwerken van huisvuil,afvalbeheer,natuur en milieu);

4)de mens (het betreft onderwijs, sociale bijstand, sport, cultuur en vrije tijd).

Wat leert ons nu de meerjarenplanning?

We kunnen duidelijk zien dat we over een termijn van 2014 tot 2018 een totaalpakket aan investeringen hebben van 2.688.879 euro met daartegenover 4.944.596 euro aan ontvangsten. De ontvangsten verhogen met 2,5 miljoen euro door de verkoop van de Intercommunale Watermaatschappij. De gemeente Kortenaken ontvangt twee miljoen euro in 2015 en een half miljoen euro in 2018.

Het plattelandsfonds brengt jaarlijks ook 162.840 euro op (totaal dus 814.200 euro over vijf jaar).

Zonder deze uitzonderlijke financiële meevallers hadden we nog veel meer onprettige maatregelen moeten nemen om de financiën in evenwicht te krijgen.Het is ook zo dat we ongeveer drie miljoen euro reserve willen om bij eventuele onvoorziene omstandigheden te kunnen ingrijpen bv Aquafin werken, andere openbare werken enz.

Waar we als bestuur ontzettend fier over mogen zijn, is dat we de gemeentelijke schulden die in 2012 opgelopen waren tot het hoogste trieste maximum van 12.502.743 euro terugbrengen naar 7.295.265 euro. Dit wil zeggen dat we in deze legislatuur de schulden met 42% afbouwen zonder de belastingen te verhogen of naakte ontslagen zoals dat in sommige andere gemeenten vandaag wel het geval is.

De autofinancieringsmarge, de indicator voor het structureel evenwicht in de BBC, vormt ook nog een zeer belangrijk element in de meerjarenplanning.  Deze indicator moet in 2019 positief zijn en dat is effectief het geval voor Kortenaken (overschot van 124.303 euro in 2019). Deze indicator geeft nog maar eens aan dat we als gemeentelijke beleidsploeg geen enkel risico mogen nemen op financieel vlak.

Schepen van financiën,

Paul Francen